Mekke ve Medine'de Namaz!

Mekke ve Medine'de Namaz!

Mekke ve Medine'de Namaz!

Mekke ve Medine'de Kılınan Namazlar!


“Benim bu mescidimde kılınacak olan bir namaz Mescid-i Haram dışındaki öbür tüm mescitlerde kılınacak olan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram'da kılınacak bir namaz da benim mescidimde kılınan yüz namazdan daha faziletlidir.” (Ahmet İbn Hanbel, Müsned, c. 4, s. 5)


İHRAM NAMAZI

İhramın sünneti olarak –kerahet vakti değil ise– iki rekât namaz kılınır.


Namazdan sonra “umre” için niyet edilir. Bu niyet şöyle yapılır:


“Allah’ım senin rızan için umre edâ etmek istiyorum. Onun edâsını bana kolay kıl ve umremi kabul buyur. Allah rızası için umreye niyet ettim ve ihrama girdim.”


Namaz kıldıktan sonra “Telbiye” getirilir.


"Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ven niğmete leke velmülk lâ şerîke lek.”


“Allah’ım! Senin emr-i celiline her an koşmaya, her an itaate hazırım. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine, gönülden ve sadakatle icabet ederim. Şüphesiz ki; hamd de nimet de sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin yoktur.”


Niyet edip telbiye getirince artık ihramlı sayılırsınız. Bu andan itibaren ihram yasaklarına dikkat ediniz.


Kabe’yi görünceye kadar bolca telbiye getirilir. Telbiyeleri her seferinde üçer defa getirmeyi tercih ediniz.


TAVAF NAMAZI;


İhramlı veya ihramsız yapılan tavafımız bitince iki rekât tavaf namazı kılınır.


Bu namaz vacibtir.


Kerahet vaktinde iseniz sonraya bırakarak kâmil bir vakitte mutlaka eda edilmesi gerekir.


VAKİT NAMAZLAR;


Vakit ezanlarının okunmasından sonra kimi vakitlerde 10 kimilerinde 15 dakika sonra müezzinlerin kameti ile farz namazlar kılınır. Bu durum sabah namazlarında 20 dakika olur.


SECDE AYETLERİ;


Özellikle bazı sabah namazlarında (özellikle Cuma günleri) imamlar kıyamda iken secde ayeti okurlar ve ayet gereği rükûya gitmeden hemen secde edilir.


Yurdumuzda pek uygulanmadığı için bu hal Türkiye’den gidenleri şaşırtır. Dikkatli olmak gerek.


Secde tamamlandıktan sonra aynı şekilde kıyama kalkılır ve secde ayetinin yarım bıraktığı ayetlerin okunmasından sonra rükû ve secde yapılarak namaz tamamlanır.


CUMA NAMAZI;


Mekke ve Medine’de Cuma namazı kılmak herkese nasip olmaz. Öncelikle bunun bilinmesi gerekir.


Cuma günü sabahında gusül abdesti alınarak Cuma namazına madden ve manen hazır olunmalıdır.


Mescide erkence gidilmesi gerekir. Hafta sonu tatili olduğu için mescitler pek kalabalık olur.


Vakit ezanıyla birlikte hemen Cuma’nın ilk sünnetine başlanması gerekir. Zira imam efendiler vakit kaybetmeden hutbeye çıkarak selam verirler ve iç ezanın okunmasına işaret vermiş olurlar.


Ezanın bitimiyle beraber imam efendi hutbeye başlar. Hutbeler pek uzun olur. Bu nedenle sabırla ve etrafla meşgul olunmadan –namazda imiş gibi- huşu ile beklemek gerekir. Hutbenin bitimi ile beraber kamet getirilir ve Cuma’nın farzına niyet edilerek imam efendiye uyulur.


İmam efendi ile kılınan iki rekâtlık Cuma’nın farzı bitince Cuma’nın dört rekâtlık son sünneti, zuhru ahir niyetiyle dört rekât ve vaktin sünneti niyeti ile iki rekât daha kendi kendimize kalan namazları kılar ve Cuma’yı bitirmiş oluruz.


CENAZE NAMAZI;


Genellikle her farz namazın hemen arkasında –Cuma namazından sonra bile- cenaze namazı kılınabilmektedir.


Bu sebeple farz namazın bitiş selamından sonra biraz beklememiz gerekmektedir. Bu kısa bekleyiş anında namazı kılınacak cenaze var ise müezzinler bunu ilan ederler. Kaç cenaze olduğu, cenazenin erkek mi bayan mı yoksa çocuk mu olduğu ilan edilir.


İmam efendi cenaze kılınacak yere geçinceye kadar kısa bir süre beklenir. İmama uyularak niyet edilir ve İmamın tekbiri ile cenaze namazı başlar.


Cenaze namazı cenazenin erkek-bayan-çocuk oluşuna göre cenazeye özel niyeti ile başlar. Secdesi ve rükûsu olmayan, ayakta eda edilen bir namazdır. Dört tekbirle kılınır. İlk tekbirden sonra sübhaneke –vecelle senauke- ile beraber okunur. İkinci tekbirden sonra allahümme salli ve barik okunur. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler dua niyetiyle Fatiha suresini okurlar. Dördüncü tekbirden sonra selam verilir.


Cenaze namazının arkasından kalan sünnetlerimizi kılabiliriz.


İŞRAK ve KUŞLUK NAMAZI;


Güneş doğup bir mızrak boyu yükseldikten sonra yaklaşık 45 dakika geçtikten sonra işrak namazı vakti başlar. Bilindiği gibi bu süreçte namaz kılmak mekruhtur.


İşrak namazının kılınmasından 15 dakika sonra da kuşluk vakti girer ve Kuşluk namazı kılınabilir. Kuşluk namazı öğlen namazına 45 dakika kalana kadar kılınabilir. İşrak ve Kuşluk namazları sabah namazının sünneti gibi 2’şer rekât eda edilir!


TEHECCÜT VAKTİ ve NAMAZI;


Her sabah ezanından yaklaşık 1,5 saat önce okunan ilk ezan Teheccüt vaktinin girdiğini işaret eder. Bu vakitte tek başına kılınan Teheccüt namazı, sabah namazının sünneti gibi 2’şer rekât eda edilir.


TERAVİH ve TEHECCÜT NAMAZI;


Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır.


İki rekâtta bir selam verilerek kılınan teravih namazları hatimle kılındığı için uzun sürer. Her rekâtta bir, bir buçuk sayfa okunarak kılınan teravihlerde Kur’an-ı Kerim Kadir gecesi akşamına kadar bitirilmeye çalışılır.


Ramazan ayının son on günü girdiği zaman gece saat birde Teheccüt namazları kılınmaya başlar. Cemaatle kılınan bu namazlar da teravih namazı gibi iki rekâtta bir selam ile kılınır.


On gün boyunca, arefe günü akşamına kadar cemaatle kılınan bu teheccüt namazlarında da ikinci bir hatim indirilir.


Bu sebeple teheccüt namazları daha uzun olur. Sahur vaktini işaret eden ilk ezana kadar devam eder.


VİTİR NAMAZI;


Teravih namazının sonunda Hanbeli mezhebi görüşüne göre kılınan vitir vacipler iki artı bir rekat şeklinde eda edilir.


İmam efendi ikinci rekâtın tahiyyatında selam verir.


Üçüncü ve tek kılınan rekâtın rükûsundan sonra secdeye gitmek için ayağa kalkınca eller semaya açılarak kunut duası okunur. Duanın bitimi ile birlikte secdeye gidilerek oturulur ve selam verilir.


ÖNEMLİ NOT: Bütün namazlardaki saf düzenine dikkat ediniz. Hanımlar beylerle beyler hanımlarla aynı safta duramazlar.


Ve hanımlar, erkeklerin önünde namaz kılamazlar!

Sosyal medyada paylaşın